Tag: biện pháp nghiệp vụ

Thanh Hóa: Gần 1.300 cán bộ chiến sỹ bảo vệ công tác bầu cử

Để đảm bảo quản lý chặt chẽ hoạt động của các loại đối tượng; chủ động phát hiện ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền, kích động phá hoại … trong quá trình diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Công ...