Tag: bảo vệ y tá

Bảo vệ bệnh viện

Bệnh viện là nơi tập trung rất đông người, nhiều thành phần khác nhà và đó cũng là nơi mà bọn móc túi, trộm cắp...nhìn ngó tới. Để ngăn chặn, phòng ngừa nạn móc túi đối với những con người vốn đã không được may mắn, bảo vệ cơ sở vật chất, trang thiết bị máy ...