Tag: bảo vệ nhà

Bảo vệ mục tiêu cố định

Thay đổi tùy theo đặc trưng riêng của mỗi Công ty, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, bến bãi, khách sạn, trụ sở làm việc, ngân hàng, nhà ở, siêu thị, công trường… Dựa trên đặc điểm vị trí và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của từng Công ty mà có ...