Tag: bảo vệ công ty

Bảo vệ công ty – xí nghiệp

Các nhà máy, xí nghiệp phải đối mặt với thực tế rằng trộm cắp và các hành vi phá hoại có thể xảy ra tại cơ sở kinh doanh của họ. Dựa trên đặc điểm vị trí và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của từng Công ty mà có các ...

Bảo vệ mục tiêu cố định

Thay đổi tùy theo đặc trưng riêng của mỗi Công ty, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, bến bãi, khách sạn, trụ sở làm việc, ngân hàng, nhà ở, siêu thị, công trường… Dựa trên đặc điểm vị trí và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của từng Công ty mà có ...