Tag: bảo vệ cơ sở kinh doanh

Bảo vệ công ty – xí nghiệp

Các nhà máy, xí nghiệp phải đối mặt với thực tế rằng trộm cắp và các hành vi phá hoại có thể xảy ra tại cơ sở kinh doanh của họ. Dựa trên đặc điểm vị trí và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của từng Công ty mà có các ...